Access to this system is restricted to military personnel.

Samun wannan tsarin aka ƙuntata ga soja ma'aikata.

Access ka a usoro bụ nanị agha.

Access si yi eto ti wa ni ihamọ si ologun se eniyan.